Sveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda

Av

Det norske IT-selskapet Evry får skylda for at det svenske statistikkbyrået SCB har hatt feil arbeidsledighetstall. Arbeidsmiljøet i Evry skal også granskes.

DEL

Kort tid etter at feilen i arbeidsledighetstallene ble oppdaget, ble oppmerksomheten rettet mot SCBs underleverandør – det norske IT-selskapet Evry.

I 2018 ble halvparten av arbeidet med å samle inn data til arbeidsledighetstallene satt ut til selskapet.

Enhetssjef for arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) i SCB bekreftet i slutten av oktober overfor avisen Publikt at feilen lå i data fra Evry.

Aftonbladet har snakket med flere anonyme, Evry-ansatte, som forteller om et enormt arbeidspress og en svært lav lønn som reduseres dersom de går på do eller tar pause.

Dette skal ha ført til at ansatte har sendt inn falske telefonintervjuer som har blitt brukt i SCBs statistikk.

SCB og Evry oppga i forrige uke at de trapper ned samarbeidet, skriver E24.

Evry og SCB er enige om at det er avvik i innsamlingen av data, men det er ikke klart i hvilken grad statistikken har blitt påvirket av dette.

Ekstern gransking av arbeidsforholdene

NTB har vært i kontakt med Evry som viser til tidligere pressemeldinger.

Her kommer det fram at selskapet har iverksatt både en ekstern gransking ledet av en nøytral tredjepart, i tillegg til interne granskinger, for å avdekke hvorvidt det finnes grunnlag i kritikken som er rettet mot dem.

– Den siste tidens presseoppslag med påstander relatert til leveranser og arbeidsmiljø har vært tøffe for oss og våre kolleger, og vi tar dette på største alvor. Derfor har vi utvidet oppdraget i den eksterne revisjonen til også å omfatte de interne arbeidsforholdene, sier Karin Schreil, leder for EVRY Sverige.

– Viktig statistikk

I oktober la SCB fram statistikk som viste at arbeidsledigheten i Sverige var på 7,1 prosent. Det viste seg imidlertid at den i realiteten lå på 6 prosent – 1,1 prosentpoeng lavere enn SCBs første utregninger.

– Den plutselige økningen i arbeidsledigheten som vi har sett de siste månedene, er mest sannsynlig misvisende. Økningen startet så tidlig som i fjor vår. Det nåværende nivået av arbeidsledighet anslås også å være overvurdert, skriver SCB i en pressemelding ifølge E24.

SCB har måttet korrigere arbeidsledighetstallene hver måned helt tilbake til juli 2018. Flere ganger har feilene vært forholdsvis store.

– Statistikk er enormt viktig for økonomisk-politiske beslutninger, og data fra arbeidsmarkedet spiller en sentral rolle for regjeringen og for Riksbanken, sier Robert Bergquist sjeføkonom i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Myndigheten skal ha kjent til feil

Ifølge interne dokumenter Aftonbladet har fått tilgang til, skal svenske myndigheter allerede i 2016 ha kjent til feil i Evrys datainnsamling, men gikk til tross for dette videre med samarbeidet.

Her kommer det fram at Evry og SCBs resultater var forskjellige allerede i testfasen, til tross for at spørsmålene i telefonintervjuene var de samme.

Forskjellen ble beskrevet som «signifikant», men Evry fikk likevel kontrakten.


Artikkeltags