Forsvarsministeren: – Stor sorg

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok budskapet om Ivan Vanjes bortgang med sorg.