Veteraner etter bisettelsen av Ivan Vanje: – Overrasket og skuffet over kommunen

At Narvik kommune ikke var representert med noen personer heller under Ivan Vanjes bisettelse, skuffet veteranforeningen i Ofoten, NVIO.