Ja til bedre kvalitet i legevakt

Legevaktmedisin er et viktig fagområde som må løftes opp og frem, skriver Sverre Håkon Evju (bildet) og Line Kamilla Heimestøl.

Legevaktmedisin er et viktig fagområde som må løftes opp og frem, skriver Sverre Håkon Evju (bildet) og Line Kamilla Heimestøl. Foto:

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er et pågående oppgjør mellom Legeforeningen og KS om legevakt, og da spesielt på arbeidsvilkårene for fastlegene som også går i vakt. Det er enighet om at fastlegenes arbeidsbelastning er for høy. Ønsket er å bedre situasjonen, med mål om trygge rammer for legevaktenes organisering.

Norsk legevaktforum er en interesseorganisasjon for store og små legevakter i hele landet, og er tverrprofesjonelt representert med sykepleiere og leger. I styret sitter legevaktleger og sykepleiere som representerer alle helseregioner. Vi jobber for økt kvalitet på legevakt og ønsker å bidra til fremme legevaktmedisin med utvikling, utdanning og forskning innen omsorg og behandling av pasienter som kontakter legevakt.

Våre leger og sykepleiere har alle kjent på økt arbeidsbelastning i forbindelse med covid-19- pandemien. Dette bidro til en ytterligere tydeliggjørelse av hvor viktig det er å ha gode rammer på plass for å sikre forsvarlig, akutt helseberedskap i kommunene.

Norsk legevaktforum fokuserer først og fremst på kvalitet i helsehjelpen som ytes på de ulike legevaktene. Leger som jobber 50-60 timer per uke, eller mer, lever med risikoen for å yte helsehjelp med lavere kvalitet enn om legen var uthvilt. En sliten lege er ingen god lege.

Det finnes ulike løsninger for å avhjelpe fastlegene med høy vaktbelastning.

Det er et krav, og et ønske, om at fastlegene bidrar inn i legevaktordningen. Noen legevakter har valgt å ansette fast ansatte legevaktleger. Tanken bak dette har blant annet vært å avlaste fastlegene fra høy vaktbelastning. Dernest har legevakten ønsket å ha flere leger i vakt med interesse for akuttmedisin. Endelig vil mange leger velge en slik jobb framfor en stilling som selvstendig næringsdrivende lege.

Skal en ordning med fast ansatte leger fungere, må det sikres at disse – på lik linje med fastlegene – får et godt utdanningsløp mot spesialitet allmennmedisin. Endelig er det også behov rammer som sikrer at de har rett til resertifisering og kan beholde tilleggstakst. I en kartlegging utført av Nasjonalt senter for Distriktsmedisin kommer det fram at eksisterende og planlagte nasjonale støtteordninger bare delvis møter kommunens behov. Det stilles spørsmål om det er behov for en mer generell ALIS-avtaleordning som dekker mer enn det handlingsplanen for allmennlegetjenesten legger opp til.

I andre kommuner vil ikke ansettelse av faste legevaktsleger være aktuelt. Her vil det være spesielt viktig å sikre gode rammevilkår for fastlegene slik at disse ikke tvinges inn i en alt for høy vaktbelastning.

Legevaktmedisin er et viktig fagområde som må løftes opp og frem. Dette er og viktig for rekruttering til allmennmedisin, og viktig for en bærekraftig fastlege- og legevaktsordning inn i fremtiden. Norsk Legevaktforum jobber for at kvaliteten i legevakt skal bedres. Dette betinger og gode arbeidsvilkår for legevaktleger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken