Gå til sidens hovedinnhold

Jagerfly kommer til Evenes – bare for å lage bråk

Tirsdag og onsdag kommer det jagerfly til Evenes på et helt spesielt oppdrag.

Flyvningene med F-16 gjennomføres i samsvar med reguleringsbestemmelsene, opplyser Forsvarsbygg i en pressemelding.

Oppdraget går ut på å registrere dagens situasjon med bruk av F-16 fly mot ny situasjon med nye F-35 fly.

– Hensikten er å få registrert hvordan støyen påvirker beitende husdyr på fellesbeite og rein i terrenget. F-16 vil fly på formiddagen, opplyser Forsvarsbygg.

Krav til støyundersøkelser

– Undersøkelsene som nå skal gjennomføres vil legges til grunn for et undersøkelses- og oppfølgingsprogram på beitende husdyr og rein som følger av forventede endringer i støybildet.

– Dette skjer i god dialog med de berørte bøndene i området og reineierne, opplyser Carl-Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Selve støymålingene og observasjoner av dyrene gjennomført på rein i terrenget av NaturRestaurering AS og på beiteende husdyr av Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Tilrettelegging for F-35

Støy fra flyene vil ta utgangspunktet i en normalsituasjon for flyaktiviteten. Det planlegges ikke for større avvik i avtalt flygemønster. Heller ikke nattflyging.

– Støymålinger og observasjoner av husdyr og rein gjennomføres for å ha gode og realistiske underlagsdata for best mulig tilrettelegging av aktiviteten til de nye F-35 flyene som skal operere fra Evenes, opplyser Forsvarsbygg i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken