Ny kollaps i rypebestanden: – Områder vil bli stengt for jakt

KOLLAPS: Kollaps i smågnagerbestanden kan være en av årsakene til at produksjonen av rypekyllinger har fått en knekk i år.

KOLLAPS: Kollaps i smågnagerbestanden kan være en av årsakene til at produksjonen av rypekyllinger har fått en knekk i år. Foto:

Av og

I store deler av landet er rypebestanden svært lav. Det får konsekvenser for høstens jakt. Flere områder vil stenges for rype- og skogsfugljakt.

DEL

Mellom Saltfjellet i Nordland og Kongsvoll på Dovre ser det ut til å bli et normalår for rypebestanden. Men i resten av landet er resultatet nedslående.

Takseringsresultatene er hentet inn i august i samarbeid med jegere over hele landet der Statskog forvalter jakt.

Enkelte områder vil bli stengt

Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn når Statskog skal avklare hvilke begrensninger som må innføres.

– Svake takseringstall vil innebære strengere regulering for å sikre bærekraftig forvaltning. Enkelte områder vil bli stengt for rype- og skogsfugljakt, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget for jakt og fiske i Statskog.

Onsdag vil det bli klart hvilke områder som kan bli stengt for småviltjakt, og hvilke kvoter og andre begrensninger som vil bli innført i områder som åpnes for jakt.

Kollaps i smågnagerbestanden

Årsaken til utviklingen er uklar. En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni/juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger, ifølge fagsjefen.

– Dette forklarer hovedtrekkene i utviklingen vi ser. Vi hadde imidlertid forventet forbedring i Troms. Hvorfor dette ikke skjer skal vi nå se nærmere på, sier han. De dårligste resultatene er i østlige strøk mot svenskegrensa.

Årets kollaps i rypebestanden kommer etter flere dårlige år for rypa i Indre Troms. Deler av Altevatn og Leina har her vært stengt for jakt i de to siste årene.

Høstens rype- og skogsfugljakt starter 10. september.

Artikkeltags