Enige om Jardar Jensen som ordfører

Høyre og Evenes tverrpolitiske liste er enige om å støtte Jardar Jensen som ny ordfører i Evenes.