Jeg registrerer at enkelte politikere før årets siste kommunestyremøte gjør et poeng ut av politikerlønningene i Narvik kommune. Det står dem selvfølgelig fritt å gjøre det, men å prøve å score velgerpoeng på å hevde at vi som betalte politikere har sugerøret inn i kommunekassa, og dermed ikke fortjener den lønna vi får; er i beste fall basert på uvitenhet og manglende kunnskap om innholdet i arbeidsdagene - selv om dette i høyeste grad burde være kjent kost for de eldste politikerne som har reist bust i denne saken.

Etter å ha vært frikjøpt politiker i snart to måneder, vil jeg forsvare en slik ordning. Det må være noen som har politikk som jobb, ellers vil man i et demokrati ikke klare å løse alle de utfordringene som driften av en kommune byr på - og spesielt det en helt ny kommune krever.
Jeg respekterer at de fleste ikke forbinder dette med en jobb, men kanskje ser på det som en selvfølge å bidra til å drive og utvikle en kommune 24/7 når man har stilt seg på en liste. Men dette er en jobb som er ulik de fleste andre jobber. Etter min korte karrierre skal jeg prøve å oppsummere min erfaring:

Gjennom budsjettprosessen ivaretar vi de ansattes interesser og arbeidsplasser, samtidig som vi ivaretar brukerne av de ulike tjenestene.
Uten politikere som “kontrollorgan” ville vi hatt administrativt styrte kommuner.
Som frikjøpt politiker starter ofte arbeidsdagen klokka 06. Da sendes de første epostene i saker vi jobber med. Tastaturet går også varmt i midnattstimen for å sikre flyruter, jobbe med bytunnel, sikre vann i bassenget i Kjøpsvik og ny E6 gjennom Ballangen. Vi ønsker utvikling i Bjerkvik og nye arbeidsplasser i hele den nye kommunen. Når Forsvaret igjen er tungt inne i vår region, krever det våkne øyne og ører, og en utvidet møteaktivitet. Når skoleklasser i videregående trues av nedleggelse, blir det utallige møter med både skoleledelse, lokale politikere og fylkestingspolitikere - både i Narvik og Bodø. Politikere på Stortinget skal også møtes for å påvirke i forhold til samferdsel, dårlige veier, rassikring for våre innbyggere som ferdes langs veien, dobbeltspor på Ofotbanen og så videre.
Sakslistene til kommunestyrer og formannskap er omfattende og krever stor tidsbruk for å gi sakene en seriøs behandling. Vi vet at det kommer politikere som ikke er så forberedt til møtene. Ettermiddagene etter jobb strekker kort og godt ikke til for å sette seg inn i alle de saker som berører våre innbyggere og vårt næringsliv.
Narvik skal bli en Smart by. Etter møter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret går vi også i det møtet for å bidra til utvikling av byen vår - av kommunen vår. Vi kan dermed bidra i prosessen mot en mer teknologisk løsning - og forhåpentligvis bedre hverdag for folk flest - og næringslivet spesielt. Vi kan bidra til å gjøre byen vår - og kommunen vår mer attraktiv for nye innbyggere.
Gjennom møtet med Narvik havn en lang ettermiddag blir vi klokere og kan bidra til å fatte beslutninger som gir utvikling og arbeidsplasser også for den del av driften av Narvik kommune.
Og når bygdeutvalget i Beisfjord inviterer til møte en sen kveldstime 17.desember, stiller vi selvsagt der - selv om vi må kjøre 20 mil og knapt rekker å komme oss hjem igjen samme kveld på glatte veier og gjennom en tunnel i Ballangen kommune som stenger for natta ganske tidlig.
De økonomiske utfordringene i forbindelse med sammenslåingen av deler av Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner, er også en krevende øvelse som krever ekstraordinær innsats fra oss politikere. Hjemme venter kanskje mann, barn og hund som ikke får se så mye til mor og far som da vi sto på lønningslista til Forsvaret, Tysfjord kommune eller andre arbeidsgivere.

Dette er en jobb - ikke en 9 til 4 jobb, men en jobb der du som betalt politiker må være disponibel døgnet på tamp. Møte næringslivet på de ulike tettstedene, jobbe tett sammen med Futurum. Møte innbyggere slik at de kan være med på utvikling og bygging av sin nye kommune. Dette tar tid. Masse tid.
For en vanlig kommunestyrerepresentant med fulltidsjobb ville dette vært umulig å bidra til. Da legges familielivet i grus. Og det er det vel ingen av oss som ønsker.
Også politikere må møte fremtiden og de utfordringer som ligger der hver dag. Som befolkningsnedgang som vil gi utfordringer for våre institusjoner og andre arbeidsplasser. Også her må vi rette oppmerksomheten og innsatsen vår mot sentrale makthavere og få dem til å bidra til at flere offentlige arbeidsplasser legges til vårt område.
Vi påtar oss verv i ulike selskaper, og ordføreren kan gi oss oppdrag som på kort varsel betyr at man må pakke kofferten og dra i møter som kan ha betydning for utviklingen av nye Narvik kommune.
Som frikjøpte politikere har vi en spennende jobb, men også krevende arbeidsdager. Det er det vi får betalt for.