1. september vedtok kommunestyret i Narvik å åpne for ny kraftproduksjon i kommunen. Vedtaket innebærer at det også åpnes for å bygge ut vindkraft.

Medlemmene i Motvind Ofoten ser rødt. Og det er fullt forståelig. Vedtaket kommer bare 11 måneder etter at Narvik-ordfører Rune Edvardsen og Tina Denstad i Arbeiderpartiet gikk ut i Fremover og delvis støttet motstanden mot vindkraft, og fortalte at de ville stemme for et forslag fra Arbeiderpartiet som var identisk med deler av innbyggerforslaget.

Det varte altså ikke ett år en gang.

Se tidslinje for vindkraftdebatten i Narvik nederst i saken.

Tone Hegghammer, én av kvinnene bak innbyggerforslaget mot vindkraft i Ofoten, trekker seg fra fremtidig debatt om vindkraft i Narvik og ønsker ikke å involvere seg i politikken i Narvik. I et innlegg i Facebook-gruppen Motvind Ofoten sier hun rett ut at hun ikke klarer å forholde seg til politikerne i Narvik lenger.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Det er lett å forstå. Å flagge sin støtte så tydelig som Edvardsen og Denstad gjorde i september i fjor, og så snu nærmest ved første anledning, river ned troverdighet og tillit til lokale politikere.

Bare for å ta det først som sist: Vedtaket som nå er fattet, er det riktige. Med etableringene som nå skjer, samt kraftkrisen i Europa, vil alle monner dra. Også en vindkraftpark eller to i Narvik kommune. Og uansett må økt kraftproduksjon utredes og settes fart på i Narvik. En nylig meningsmåling gjennomført av Infact på oppdrag fra blant andre Fremover, viser at et knapt flertall i Nordland er for mer vindkraft.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Dette svarer Nordland om vindkraft

På vegne av Fremover, flere andre aviser i fylket og NRK, har Infact gjennomført en måling av holdningene til bygging av flere vindturbiner i Nordland. Målingen viser at det er flere som er positiv (46%) til bygging av vindkraft enn det er motstandere (40,8%). 13,2 prosent vet ikke.

Menn er mer positiv enn kvinner, og for begge kjønn er det flere som ønsker vindturbiner velkommen, enn det er motstandere.

Blant de yngste velgerne, 18-29 år, er overvekten betydelig. Mer enn halvparten, 56 prosent, av de unge er positiv til mer vindkraftutbygging, mens under en tredjedel, 31,5 prosent er negativ. Vet ikke-andelen i denne aldersgruppen er på 12,5 prosent.

I fjor høst skrev jeg på lederplass at klimaet også må regnes som et argument for å bygge ut vindkraft, selv her i lille Narvik. Nå er kraftkrisen i Europa blitt et nytt argument, og ikke minst Akers varslede inntog i Narvik.

Dette peker Tina Denstad også på i et leserbrev i Fremover for en drøy uke siden, der hun forklarer hvorfor Arbeiderpartiet har snudd.

«Vi i Arbeiderpartiet mener premissene for Narvik kommune og det nevnte nei-vedtaket har endret seg vesentlig det siste året», skriver Denstad.

Hun viser til at nyheten om Aker kom bare en knapp måned etter at de flagget sin støtte til medlemmene i Motvind Ofoten.

Det skal Denstad få delvis rett i. Men selv om det er som Denstad beskriver, at mye har skjedd siden september i fjor, må jo både hun og Edvardsen med hånden på hjertet innrømme at kommunestyret hadde akkurat disse ambisjonene allerede før de støttet et nei til vindkraft. Å tiltrekke seg kraftkrevende industri som jobber inn i det grønne skiftet, har vært et uttalt ønske fra kommunen og trukket fram av kommunens politikere i flere år.

Alt som har skjedd de siste månedene har det vært jobbet målrettet og bevisst med.

I et nyttårsintervju med Fremover i 2021, for eksempel, trekker ordfører Edvardsen fram tre store begivenheter for året som har gått: Teco2030, som i mars dette året fortalte at de legger sin fabrikk til Narvik. En statlig garanti fra kulturminister Abid Raja i september sikret gjennomføringen av et fremtidig VM i alpint, og ikke minst etableringen av Aker i oktober. Til disse tre, store nyhetene sa Edvardsen den gangen:

«Kjennetegnet for alle tre er at det skjer fordi vi i lang tid har jobbet med de riktige tingene; å legge til rette, være på tilbudssiden, og ikke minst at vi får vist at vi har de naturlige forutsetningene som gjør oss til det beste valget. »

Da står det ikke til troende når det hevdes at man ikke kunne forutse at slike etableringer ville komme. Det er jo nettopp det man har jobbet for.

Og da skulle aldri Edvardsen og Denstad ha flagget en støtte de visste de kunne komme til å måtte trekke.

I det nevnte intervjuet med Fremover i fjor høst, der de støttet et nei til vindkraft, sier Edvardsen og Denstad:

«Ingen vindkraftutbygging nå.»

Med følgende påheng:

«Men ikke for all fremtid. Det vil ikke være mulig.»

«Det kommer nye kommunestyrer og nye kommuneplaner. En plan gjelder bare til en ny plan er vedtatt».

At medlemmene i Motvind Ofoten ser rødt i dag, er lett å forstå når man ser hva som ble sagt den gangen. Selv om Edvardsen og Denstad nok mente at de selv også kunne komme til å måtte forandre mening, tror jeg de fleste som leste det som ble sagt forsto det slik at de to selvsagt ikke kunne garantere for hva fremtidens politikere og kommunestyrer ville mene.

Så var det altså seg selv de snakket om da de sa «ikke for all fremtid».

I dag sier Denstad at alt man nå har sagt ja til, er å la administrasjonen utrede hvilke områder som eventuelt kan benyttes til fremtidig kraftproduksjon.

Hvis det «bare» er det man har sagt ja til, hvorfor kunne ikke Arbeiderpartiet stå på sitt og «bare» si ja til det også i fjor høst?

Arbeiderpartiet ville vært tjent med å være like tydelig for å utrede arealer til vindkraft for ett år siden som de er nå. Å gi sin støtte til de som ikke ønsker vindkraft først, og så forkaste hele innbyggerforslaget som om det aldri er blitt foreslått, slår tilbake på både Arbeiderpartiet og politikerne i Narvik. I dag kan man mistenke at støtten ble gitt for å roe en ubehagelig men viktig debatt.

Jeg vil ikke ha det sånn. Jeg er for vindkraft, men imot politikere som heller vil roe ned en debatt enn å stå for det de mener.

Jeg vil ha politikere som våger å si nei til et innbyggerforslag, selv om det er upopulært der og da. Fordi man innerst inne tror at det er feil å si nei til å øke kraftproduksjonen.

Jeg vil ha politikere som står i stormen selv når det blåser som verst.

Heldigvis har vi sånne politikere i Narvik, men i denne saken har flere skuffet. Arbeiderpartiet gikk høyt ut, og skuffet mest.