Kratholm suspendert i nye seks måneder: – Jeg antar at de har mye å gjøre i Helsetilsynet

Helsetilsynet har forlenget suspensjonen av Jens Kratholms legelisens med ytterligere seks måneder. – Vedtaket blir påklaget, sier en tilsynelatende lite overrasket øyelege.