Skjebnedag for Jens Kratholms fremtid

Reidar Hermstad i Statens helsetilsyn erkjenner at tilsynet har plikt til å opplyse en sak så godt som mulig før vedtak treffes. Men ellers er han taus om Kratholm-saken.