Dette vannet ville ikke bakteriejegerne sjekke

Det som skulle vært rør som førte friskluft til øyeklinikken, fløt av vann som inneholdt både planterester, sand og jord. Men det har ikke Helse Nords bakteriejegere villet sjekke.