– UNN og Helsetilsynet plikter å opplyse saken

Advokat Tor J. Strand som bistår Jens Kratholm, fastslår at Helsetilsynet plikter å opplyse saken om sykdomsutbruddene i øyeklinikken, og dermed om alle analysene av bakteriene.