Gå til sidens hovedinnhold

Jernbane i Nord-Norge – noen på «Løvebakken» har tatt for mye «Møllers tran»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom flere år har dagens Regjeringen økt satsing på samferdsel – en satsing på en av de viktigste infrastrukturene for utviklingen av næringslivet og bosetting i distriktene.

I 2013 var Samferdselsbudsjett på 41,3 milliarder, hvorav 17,8 milliarder gikk til vei – i 2021 var budsjett for samferdsel på 75,4 milliarder med 38,0 milliarder til vei, en økning på over 80 %. Nord-Norges andel av det totale samferdselsbudsjettet er økt, som er reell distriktspolitikk.

I forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022–2033 er det en historisk satsing på samferdsel i nord, men selv da er det mange uløste samferdselsutfordringer langs stamveinett i nord–blant annet på E6. NTP 2022–2033 omtaler ikke med et eneste ord de utfordringene som er beskrevet i KVU Mørsvikbotn–Ballangen, med unntak av noe rassikring nord om Tysfjorden.

Nå har et flertall på Stortinget vedtatt at «regjeringen skal sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen»–etter min mening er dette «en avsporing».

Jeg er svært bekymret for at dette kommer til å ta bort fokus fra å få løst de eksisterende utfordringer som er i dagens stamveinett, og det øvrige veinettet i nord. Nye utredninger og planer vil fort føre til at de prosjekter som trengs nå – skyves ytterligere ut i tid.

Jeg tror at jernbane i Nord-Norge ikke er fremtidens løsning for en miljø- og klimavennlig transportsektor i Nord-Norge. Med spredt bosetting, lange transportetapper og kystlinje – er ikke jernbane det som gir den nærings- og samfunnsnytten som er ønskelig.

Fremtidens klima- og miljøvennlige transport langs vei vil etter all sannsynlighet være løst før en får startet opp arbeidet med bygging av jernbane.

Et velfungerende veinett, som kan «mate inn» mot dagens jernbanenett er hva vi trenger nå. «Trailer» for jernbane på et effektivt veinett vil etter mitt syn være mer til nytte for næringsliv og bosetting – enn et jernbanespor mellom de «store» byene i nord. Et jernbanespor som vil gå utenfor der store deler av næringsliv og befolkning i nord befinner seg.

Jeg bekymrer meg også for at en sideeffekt av en jernbane mellom Fauske-Narvik-Tromsø bare bidrar til økt sentralisering i nord, og det er ikke det vi trenger for å snu en negativ befolkningsvekst i nord.

Få på plass et effektivt veinett i nord, gode havner og flyplasser, samt oppgrader det eksisterende jernbanenett–det er det vi trenger nå.

Kommentarer til denne saken