– Tror ikke på en ny bane i nord

EKSPERT: I mange år har Stig Nerdal  jobbet med å utrede transportløsninger. Mandag gikk startskuddet for å utrede en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø,  Nerdal oppfatter bestillingen fra Samferdselsdepartementet til jernbanerirektoratet som resultatet av politisk press. Og han regner med at resultatet blir som i 1993; at prosjektet frarådes. Til gjengjeld kan det få Ofotbanens betydning som transportåre mellom nord og sør, mer frem i lyset. Foto: Fritz Hansen

EKSPERT: I mange år har Stig Nerdal jobbet med å utrede transportløsninger. Mandag gikk startskuddet for å utrede en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø, Nerdal oppfatter bestillingen fra Samferdselsdepartementet til jernbanerirektoratet som resultatet av politisk press. Og han regner med at resultatet blir som i 1993; at prosjektet frarådes. Til gjengjeld kan det få Ofotbanens betydning som transportåre mellom nord og sør, mer frem i lyset. Foto: Fritz Hansen Foto:

Stig Nerdal, daglig leder for selskapet Transportutvikling AS, har ingen tro på at det blir ja til en Nord-Norgebane. Det handler først og fremst om økonomi.

DEL

– For min del må de bygge jernbane hvor de vil. Men med de investeringene som vi snakker om – 60 milliarder kroner og kanskje mer enn det – så er det ingen realisme i dette prosjektet. Det sier han etter at startskuddet for en utredning av en høyhastighetsbane mellom Fauske og Tromsø, gikk mandag.

Politisk trykk

– Bakgrunnen er en bestilling fra departementet til jernbanedirektoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsoverslag for en ny jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø. Det skal også utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse.

– Dette kom opp i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan, og er en konsekvens av et visst politisk trykk, fastslår han.

Men Nerdal er tydelig:

– Sats pengene på de banene som allerede er etablert – og som fungerer rimelig godt.

Da tenker han på banen fra Fauske og sørover til Trondheim, og Ofotbanen som alene frakter et par hundre tusen tonn fisk.

Han viser til at det er beregnet at det er et vedlikeholdsetterslep på 17 milliarder på Nordlandsbanen.

Voldsom «porto»

– Hva skulle hensikten være med å etablere en høyhastighetsbane mellom Fauske og Tromsø med de utfordringene som er for banen videre sørover?, undrer han og peker på noe så enkelt som at det vil betinge skifte av lok på Fauske for å få til en sammenhengende transport.

Og kapasiteten på dagens Nordlandsbane er svært begrenset.

Han ser ingen mulighet for å elektrifisere jernbanen til Trondheim uten å gjøre store endringer på traseen.

Og Nerdal har satt opp et regnestykke som viser at om en bane til 60 milliarder kroner mellom Fauske og Tromsø skulle finansieres med fisketransporter – noe det i hovedsak vil være snakk om – så vil det koste mellom 70.000 og 80.000 kroner å frakte en container fra Tromsø til Oslo.

Da har han tatt inn i regnestykket forskjellen mellom rund vekt og slaktevekt, og det som gjelder forventet økning både for oppdrettsfisk og hvitfisk.

Fergefri E6

Det betinger også at det flyttes fisk fra Ofotbanen og over på Nordlandsbanen – noe som ikke vil bety noen som helst gevinst.

– Det må forventes betydelig konkurranse om samferdselsmidlene i årene som kommer, sier han,

Vurdert opp mot at en fergefri Tysfjord – i denne sammenhengen «bare» – vil koste 13 milliarder kroner, mener han at det er mange andre prosjekt som bør stille i kø foran den omtalte jernbanestrekningen.

– Det positive som kan komme ut av den utredningen som nå gjøres, er at flere kan bli klar over hvor store godsmengder som går på Ofotbanen – og hvor bra de jernbaneløsningene som tross alt er etablert, faktisk fungerer, mener han.

– En 20-dobling av fisketransportene på 25 år, er et rimelig klart signal om at kundene er positive til den løsningen som finnes, skriver han i en rapport om hvorfor sørgående gods rutes via Alnabru i Oslo, selv om store deler av transporten skal til det europeiske kontinentet.

Artikkeltags