Nord-Norgebane vil kreve ei ny Hålogalandsbru

For å få en jernbane fra Narvik og nordover mot Setermoen, må det bygges ei ny bru tilsvarende Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden. Og 70 prosent av banen kan ende i tunnel.