Geir Ove representerer 600 bedrifter og 14.000 ansatte. Vil ha Narvik som jernbane-knutepunkt i nord

Fisketransporten vokser og vokser. Næringen trenger mer klimavennlige trailere og mer klimavennlige båter - og ny jernbane, men ikke dit du tror.