Vil referere til oppslag i Fremover 6. desember, om nedskalering av flyrutetilbudet Evenes-Bodø, med tilhørende fortredeligheter.

Selv om jeg nettopp har vært i avisa og mast om jernbane, er dette en alt for fristende mulighet til å minne om fortsettelsen av stambanen gjennom Nord-Norge.

Beregningene NSB gjorde i 1991–92 angående videreutbygging av Nord-Norgebanen, ga tider for persontog Narvik-Fauske på 1 time 12 minutter, og Fauske-Bodø på 35 minutter.

Hålogalandsbrua til tross. Du ville sannsynligvis ennå henge i lufta mellom Evenes og Bodø, når kameraten din gikk av toget i Bodø, om dere starta samtidig fra Narvik.

I tillegg kommer prisforskjellen, som vil bli eventyrlig mye større når «miljøverstingen Norge» – før eller seinere – må akseptere de internasjonale klimatiltakene som må og vil komme. Når disse tiltakene kommer, vil de jernbaneløse delene av Nord-Norge være satt tilbake nesten til steinalderen – i hvert fall før Kitty Hawk – samferdselsmessig.

Er det ikke på tide at vi samler oss til et fulltonende kor fra nord (og sør), til fordel for stambanesaken? De umusikalske og ureine tonene fra våre styresmakter, må nå snart være på tur over i historien. Og – for å friske litt på hukommelsen -, nåværende beregning av fergefri E39 er nok til fem parallelle baner Fauske–Narvik – Tromsø. Og det er bare starten.

Som en oppvakt person (var det Churchill?) en gang sa: «Du kan bedra hele folket deler av tiden.

Du kan bedra deler av folket hele tiden, men du kan ikke bedra hele folket hele tiden».

La oss håpe det også gjelder jernbanesaken i nord.