I tiårsplanen til svenskene ligger nemlig den første etappen på jernbanen: Fra Umeå til Skellefteå.

Totalt har de svenske myndighetene satt av 6,885 milliarder kroner.

– Vi er enormt glade for at byggingen endelig starter. Det er bra regjeringen har forstått viktigheten av banen, for hele Sverige, sier Lorents Burman, leder i Norrbotniabanegruppen, i ei pressemelding.

Norrbotniabanen skal gå langs kysten fra Umeå til Luleå og jernbanen skal bli totalt 27 mil lang.

Jernbanen er stipulert til å koste nærmere 30 svenske milliarder.

Hovedmålet er at den skal styrke godstransporten, men det er også planlagt persontrafikk langs Bottenviken-kysten.

I regjeringens forslag skal strekningen Umeå og Dåva påbegynnes allerede i år.

Skellefteå kommune har hatt en kraftfull vekst de siste årene både i befolkning og sysselsetting.

- Utviklingen betyr at også reiser og transport øker. Samtlige veistrekninger viser økt trafikk og belastning. Skellefteå Airport har økt antall passasjerer fra 250.000 til nærmere 400.000. Trafikken på E4 økes med 3-5 prosent per år, sier kommunalråd Maria Marklund i Skellefteå kommun.