Gå til sidens hovedinnhold

Han frykter utredning om tog til Tromsø er skinnprosess

Artikkelen er over 4 år gammel

- Vi frykter at det er historien som gjentar seg fra 2011

Mandag settes Stortinget for å diskutere og prioritere over samferdselstiltak i hele landet. I vår kom meldingen om at regjeringen ønsker å foreslå utredning av jernbane til Tromsø i Nasjonal Transportplan (NTP) for neste periode.

Formuleringen er ikke god nok og vil ende med like mange toglinjer nord for Narvik som det er i dag, altså null, mener SV-politikeren Torgeir Knag Fylkesnes.

- Vi foreslår en skikkelig utredning nå med en gang, fordi vi frykter at historien fra 2011 skal gjenta seg, sier Fylkesnes til Nordlys.

Han tenker på 2011-utredningen som konkluderte med at befolkningsgrunnlaget er for tynn for at en utvildelse av jernbanen i nord vil lønne seg på sikt.

Transportøkonomisk institutt gjennomførte en godsstrømsanalyse for Jernbaneverket, som leverte sin rapport til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2011. De anbefalte den gang ikke et videre arbeid med Tromsbanen eller andre nye varianter i nord.

Fylkesnes er redd for at dette vil gjenta seg med formuleringene for det som ligger i NTP, derfor foreslår han og Kirsti Bergstø fra SV et dokument 8-forslag om å konseputrede bane fra Narvik til Tromsø og Harstad i denne perioden.

- Det som står beskrevet i NTP er kun en forenklet utredning. Etter vår vurdering er det bare en godsstrøms-analyse, som kun ser på noen deler av jernbanen, og som utelater en rekke ting fra malmindustrien, turisme, arbeidsmarked og så videre, sier Fylkesnes.

- Ingen skikkelig utredning

En konseptvalgsutredning vil gå dypere, hevder Fylkesnes.

- Vi frykter at det er historien som gjentar seg fra 2011, da det var et flertall på Stortinget som ønsket en skikkelig utredning, men som ble avspist med en dårlig utredning. Det resulterte igjen i et for spinkelt grunnlag til å gå videre med planene, sier han.

Det er tverrpolitisk enighet om at landsdelen trenger jernbane. Også befolkningen nord er hypp på tog: Befolkningen i Troms sier et rungende ja til jernbane i Troms. Hele 79,3 prosent mener banen mellom Narvik og Tromsø bør bygges, mot 9,6 prosent som mener den ikke bør bygges viste en Nordlys-undersøkelse utført av InFact.

Derfor foreslår SV at Stortinget skal be regjeringen igangsette en konseptvalgsutredningav Tromsbanen i første planperiode for kommende Nasjonal transportplan.

- Det blir ingen skikkelig utredning etter det vi mener, og dermed ikke et godt grunnlag for å gå videre eller stoppe opp, sier Fylkesnes.

- Det er en myte at det er for få folk til å bygge en jernbane her, legger han til.

Må se hele landsdelen

Venstre-politiker og førstekandidat til Stortinget for Troms Venstre, Morten Skandfer, var med å få jernbaneutredning for Nord-Norge med i neste NTP. Han presenterte nyheten i i Tromsø vinter sammen med de andre samarbeidspartiene.

Skandfer er glad for at det er blitt så stort engasjement i jernbanesaken, og han har stor tro på bane Harstad-Narvik-Tromsø, men mener utredningen må ha et helhetlig overblikk på landsdelen.

Utredningen skal utføres som en konseptvalgutredning og se på både kostnader og samfunnsmessige konsekvenser.

- Fra Venstres side skal vi følge tett på denne saken og sørge for at den er høyt oppe på agendaen hele tiden. Vi tror i likhet med mange andre at det er strekningen Narvik

- Tromsø som er enklest å bygge ut og vil ha størst volum, men det er viktig for oss i denne fasen å se Nord-Norge under ett.

I forslaget til NTP ligger det inne å se på hele Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø og også på den eksisterende strekningen (Nordlandsbanen).

- Så må jeg si at det er prisverdig at SV og andre partier er interesserte i jernbane i nord, det er en stor sak for hele Nord-Norge. Det betyr så mye for næringslivet, ikke minst godstransport av stadig større volumer med sjømat, samt det økende reiselivet. Engasjementet som vises er større enn på mange tiår. Vi må være mange allierte i nord for å løfte dette i gang, sier Skandfer.

Kommentarer til denne saken