Fortsatt usikkert når linjen åpnes. Vet ikke hvor store skadene er

Utfordringer med å få frem maskin til ulykkesstedet gjør at det fortsatt er stor usikkerhet rundt hvor lenge toglinjen vil være stengt.