Nå har Jernbanedirektoratet rettet en forespørsel til Narvik kommune om å bidra i en referansegruppe for utredningen.

I tillegg til Narvik er også Tromsø kommune invitert med. Videre er Troms-området regionråd, Sør-Troms regionråd, Midt-Troms regionråd, Ofoten Regionråd og Salten regionråd invitert til referansegruppa sammen med Sametinget, Nordland og Troms fylkeskommuner, Statens vegvesen, Bane Nor, samt flere NHO-avdelinger.

Utredningen av Nord-Norgebanen er allerede godt i gang. I 2018 ble det blant annet gjennomført tre innspillskonferanser, i Tromsø, Fauske og Narvik.

Les også:

 

Målet er at resultatet av utredningen skal være klart til å kunne utredes i neste rullering av Nasjonal transportplan, som vil gjelde for perioden 2022–2033.