Vil være for alle - uavhengig av alder og korps-erfaring: – Å holde et korps på skinnene fra 1907 til i dag er slett ingen selvfølge

Jernbanemusikken ønsker fortsatt å være et ensemble for alle - uavhengig av alder og korps-erfaring.