Rovviltnemndene har gitt fellingstillatelse for 122 jerver

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Rovviltnemndene har bestemt at totalt 122 jerver kan felles når lisensfellingen starter tirsdag.

DEL

Lisensfellingen pågår fra 10. september til 15. februar neste år.

Rovviltnemndene har myndighet til å fastsette fellingskvoter når jervbestanden ligger over de regionale bestandsmålene. Bestanden har de siste årene ligget over målet i Norge, ifølge Miljødirektoratet.

Lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av jerv for å redusere skade på sau og tamrein som beiter i utmark. Samtidig skal ikke fellingen være til skade for bestandens overlevelse.

Stortinget har vedtatt et mål om 39 nye jervekull i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt på fem av åtte rovviltregioner i landet. I noen regioner er det begrensninger for antall hunndyr som kan felles. Det betyr at jakten avsluttes når hunndyrkvoten er nådd, selv om den totale kvoten ikke er fylt.

Artikkeltags