– Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, våre partnere og leverandører. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn.

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

– Med utbyggingen av Sverdrup-feltet har norsk oljeindustri gjennomført en ny industriell bragd. Jeg er stolt av at vi i Norge klarer å levere en utbygging som omfatter hele 150.000 årsverk, langt under kost og raskere enn planlagt. Næringen har levert nok et prosjekt i stolteste norske industritradisjon, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Sverdrup får kraft fra land og bidrar sterkt til at norsk produksjon av olje og gass skjer med lave utslipp, legger han til.

Godkjenning av Johan Sverdrup i 2015 førte til den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-årene.