Tirsdag ettermiddag gikk det et jordras på E6 på nordsiden av Orneshaugen. Raset var ikke stort, men politiet var redd det kunne rase mer og valgte derfor å dirigere trafikken forbi.

Ifølge geolog og jordskredvakt ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Lene Lundgren Kristensen, skal det ikke være noe som tyder på at det vil gå noen flere skred i området.

– Vi har ikke noen varsel på Varsom.no fordi vi ikke har hatt noen indikasjoner på at det skal være fare for jordras der nå. Vi baserer varslene på blant annet observasjoner, og vi har ikke hatt noen observasjoner av jordskred i området den siste tiden, forklarer geologen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Mye vann

Grunnen til at det går jordskred er på grunn av at bakken er mettet med vann.

– Den siste tiden har det vært mye snøsmelting, en del nedbør og plussgrader som gjør at jorda blir fylt med vann. Det er spesielt i bratte terreng og skråninger at det da kan skje utglidninger av jordmasser på grunn av vannet, forteller Lene Lundgren Kristensen.

– Har du noen råd til hva man gjør hvis man blir tatt av et jordras?

– Jeg har faktisk ikke det. Som oftest ber vi folk unngå å gå langs bekker og elver hvis det er stor vannføring, men det er heldigvis svært sjeldent at personer blir tatt av jordskred, så vi har vel ikke så mange råd, sier geologen.

– Det folk kan og bør gjøre er å varsle politiet og kommunen og se om det kan være tegn til personer i området, legger hun til.

Flere ras

Den siste tiden har det ikke vært observert store jordras noen steder i Norge, men det har gått en del små ras.

– De skredene vi har observert de siste dagene har vært små, tynne skred som ikke har vært større enn en halv meter høy. Mange av de skredene har gått i Ål i Hallingdal, men som sagt har vi ikke sett noen rundt Ofoten, sier Lene Lundgren Kristensen.