Fra november 2018 til november i år steg konsumprisindeksen med 1,6 prosent, mens tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen KPI-JAE økte 2,0 prosent i samme periode, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjerneinflasjon er det Norges Bank følger med på når den skal sette renta.

Oppgangen skyldes blant annet en prisøkning på 4,6 prosent på strøm og nettleie i november. Det var også økte priser på drivstoff og bøker.