– Det som nå er i ferd med å skje, betrakter vi som et løftebrudd.

Det skriver leder Rune Edvardsen og daglig leder Sturla Bangstad i ei pressemelding fra Hålogalandsrådet mandag.

Nå krever de at dagens kommersielle ruter snarest legges om til et såkalt FOT-rutetilbud.

– En overgangsordning må på plass omgående, slik at dagens rutetilbud blir opprettholdt fram til ei permanent løsning er på plass.

FOT-ruter

Enkelt forklart flyruter der staten stepper inn og kjøper transport på flyruter der passasjergrunnlaget er for lite til at vanlige kommersielle flyruter lønner seg.

Vil ramme flere

Kravet kommer etter at Widerøe mandag annonserte at selskapet vil legge ned 4000 avganger, deriblant alle avganger mellom Evenes og Bodø fra og med mai i år.

– Beslutningen vil få alvorlige konsekvenser for en rekke viktige samfunnsfunksjoner i Hålogalandsregionen. For kommunene Narvik og Evenes rammer dette spesielt hardt, fordi forbindelsen til fylkeshovedstaden blir nedlagt, heter det videre i pressemeldinga.

Hålogalandsrådet mener kuttet vil ramme samfunnsfunksjoner som videregående skoler, helsetjenester, pasientreiser, barnevernstjenester og polititjenester.

Dessuten mener de kuttene vil gå utover næringslivet, og Forsvarets etablering i Evenes.

– Et godt rutetilbud mellom Evenes og Bodø vil ha stor betydning for rekruttering av personell, slås det fast.

Les også:

Skylder på Samferdselsdepartementet

Hålogalandsrådet kaller nedleggelsen en konsekvens av Samferdselsdepartementet sin beslutning om å ikke ha med flyruta mellom Evenes og Bodø i FOT-ruteavtalene.

– Da Stortinget vedtok å legge ned Narvik lufthavn som en konsekvens av at Hålogalandsbrua skulle bygges, var forutsetningen at rutetilbudet mellom Evenes og Bodø skulle styrkes, ikke svekkes.