Produksjonen av filmen om Hitlers første nederlag, «Kampen om Narvik», er godt i gang. Denne uken fortalte Tom Vidar Karlsen i Storyline Nor at filmen også er i rute. Og ikke bare det. Kanskje kan filmen ha premiere på norske kinoer allerede til høsten om ett år. Vel å merke ett år forsinket på grunn av korona, men likevel – og heldigvis – i rute.

En stund sto filmen i fare for å skrotes helt fordi man ikke kom i gang med innspillingene igjen etter at landet stengte ned. Nå er første del spilt inn. I april spilles resten inn i Narvik.

Filmen viser kamphandlingen i Narvik slik ingen annen film har vist det som skjedde her i april- og maidagene i 1940. Som sier seg selv, siden dette er den første filmen som spilles inn om det som skjedde her. Og som har internasjonalt potensial også fordi det blir den første filmen som skildrer kampene som førte til at Hitler gikk på sitt første nederlag og måtte gi opp å okkupere en by de hadde gått inn i. I tillegg til at Narviks krigshistorie er godt kjent utenfor landets grenser. I større grad enn i Norge,

Historien om Narvik 1940 har i alle år vært underkommunisert. Mens man på skoler i Frankrike og Polen lærer om slaget om Narvik allerede i barneskolen, nevnes det knapt med ett ord i norske skoler. Men de siste årene har noe skjedd. Oppmerksomheten og kunnskapen om kampene i Ofotfjorden og i fjellene rundt Narvik har økt, og interessen for historiene herfra er merkbart større. Det hjelper selvsagt at den nye forsvarssjefen – Eirik Kristoffersen – er fra Bjerkvik, og at han bruker beste sendetid på NRK til å snakke om bombingen av Bjerkvik. Og på toppen av dette kommer det altså en spillefilm som allerede er lovt internasjonal distribusjon. Det er grunn til å tro at «Kampen om Narvik» allerede før premieredagen vil forsterke interessen og oppmerksomheten rundt Narvik ytterligere.

Er vi klare til å forvalte denne oppmerksomheten på best mulig måte for Narvik? For reiselivsnæringen, for serveringsstedene, for butikkene? Det var essensen i hovedspørsmålet som ble stilt da sentrale aktører i reiselivet denne uken møttes for å se på om Narvik kan ta en stor eller større del av filmturisme-kaka som har vokst seg stor blant annet i New Zealand, Nord-Irland og Island – for å nevne noen. Ifølge ordstyrer og motivator for dagen, Steinar Jøraandstad, velger 40 millioner turister hvert år destinasjoner etter hvor filmer er spilt inn. Ikke bare er filmturisten mer aktive når de først besøker en filmdestinasjon. De er også mer aktive.

LES OGSÅ:

Filmturistene kommer til å komme til Narvik etter «Kampen om Narvik». Det kan vi være ganske sikre på. Hvor mange og hvor mye krigshistorie de får oppleve er opp til oss. Vi må markedsføre seiersbyen Narvik bredt allerede nå, og knytte det tett opp mot filmen. Vi må utnytte hvert sekund av filmen og hver rolle i filmen vi gjennom filmen får et forhold til helt til det maksimale.

Og når filmturisten er nådd, må vi tenke stort. Vi er gode på krigshistorie i Narvik, og vi har allerede tilbud til tilreisende som vil se stedene nordmennene kjempet med de allierte mot tyskerne. De vil se kampstillingene og krigsminnene, men vi må tilby noe mer. Opplevelser, teknologi og aktiviteter må gå hånd i hånd. Og opplevelsene må være gjenkjennbare fra filmen.

Kan vi for eksempel se for oss å selge billetter med gondolen fra startstasjonen i byen, med vandring ned til et platå nedenfor Fjellheisrestauranten? Der hver turist tar opp sin egen mobil med en app og gjennom kameraet på mobilen kan se hvordan panserskipene «Norge» og «Eidsvold» forsøker å forsvare Narvik mot det tyske angrepet, med de tyske skipene i horisonten på vei inn mot Narvik havn.

Kan vi se for oss togtur med Arctic Train opp til Bjørnfjell stasjon, med vandring i Norges største fredede område der krigsminnene ligger tett. Med en stopp på veien ved Nordalsbrua, som ryktene vil ha det til at får en sentral rolle i «Kampen om Narvik».

Hva med samfunnet rundt? Kan vi se for oss en liten kiosk med filmeffekter i Gate 1? Eller "Narvik 1940"-menyer på byens restauranter?

– Vi har ingen i Narvik med penger nok til å lage de store opplevelsene, var én av innvendingene i en pause i filmturisme-møtet denne uken. Nei, kanskje ikke i Narvik – men tenker vi stort nok klarer i å tiltrekke oss kapital utenfra Bare se på Arctic Train, som nå har fått med Flåmsbanen som eier. De går inn med et stort antall millioner kroner i noe de har veldig tro på. Hvem i Narvik trodde på det før det faktisk skjedde. Selvsagt finner vi de som har tro på filmturisme i Narvik. I hvert fall etter at «Kampen om Narvik» har begynt å rulle på kinolerretene landet over. Men da må prosjektene og opplevelsene være der, og da må vi tenke stort. Og når vi føler at vi har tenkt stort nok må vi tenke enda større. For vi har noe folk vil se i filmen, og vi har noe folk vil oppleve i Narvik. Nå er det opp til oss.

God helg!