Kultur- og idrettsliv andre steder i landet klarer å gjøre dramatiske grep for å bøte på konsekvensene av koronapandemien, men det synes vanskelig for Norges ishockeyforbund å ta selv midlertidige grep for å komme seg igjennom unntakstilstanden alle står i.

Det kan virke som om forbundet ikke evner se forbi den årelange diskusjonen om hvor mange lag det skal være i den øverste ligaen i norsk hockey.

Det er åpenbart et meget betent spørsmål i hockeyidretten, og noen ønsker tydeligvis ikke å kjøre selv bare én sesong med 12 lag. Sett utenfra er det i hvert fall lett å spekulere i at dette kan være årsaken til at forbundsstyret i forrige uke besluttet å sende Narvik hockey ned og ut av Fjordkraft-ligaen.

Dette skjedde til tross for at man var enige på tvers av både forbundet, klubbene og i interesseorganisasjonen Norsk topphockey om å utvide Fjordkraft-ligaen til 12 lag.

Konsekvensen av å utvide til 12 lag ville være at samtlige lag i årets Fjordkraft-liga ville beholde plassen i øverste liga, og begge topplagene fra førstedivisjon ville rykket opp. Så ville man måtte gjøre tilpasninger gjennom en hel sesong der forskjellen mellom topp og bunn ville vært stor, men en liga med 12 lag ville man kunnet leve med.

Det ville selvsagt også fått konsekvenser for det som er igjen av førstedivisjon, men alle klubbene har vært forberedt på at den neste sesongen ville blitt en unntakssesong – for alle parter. Og det hadde alle klart å forholde seg til.

Nettopp derfor var det så overraskende at avgjørelsen til forbundsstyret ble som den ble. Overraskende fordi det oppleves som unødvendig og ufint overfor Narvik, som ikke har fått sjansen til å spille mot Grüner på hjemmebane.

Denne ene hjemmekampen var spesielt viktig fordi den kunne være direkte avgjørende for om det var Narvik eller Grüner som havnet nederst på poengprosenttabellen etter utregningsformelen som altså er blitt brukt for å sende Narvik ned.

Overraskende og ufint er det også av forbundsstyret fordi det tilsynelatende var både fred og fordragelighet mellom klubbene og forbundet nå. Sammen var man kommet fram til retningslinjer som var rettferdige rent sportslig, dersom det verste skulle skje.

Og selv om man var usikker på hvordan koronaen kom til å prege kommende sesong, trodde ingen det kunne bli like ille som i fjor. Da annullerte man hele serien, med den konsekvensen at Lørenskog ble snytt for et opprykk.

Retningslinjene man ble enige om, som altså viste seg å ikke være verdt papiret det ble skrevet på en gang, ville berget førstedivisjon og Fjordkraft-ligaen med en kompromissløsning. Den kastet altså forbundsstyret på båten.

Konsekvensene for Narvik hockey er selvsagt store når laget nå rykker ned til førstedivisjon. Rammene endrer seg totalt. Når dette vedtaket fattes på et urettferdig grunnlag, og spesielt når man var enige om noe helt annet, er det helt nødvendig å anke avgjørelsen.

En anke må være det siste forbundet egentlig ønsker seg. Det er neppe rom for pragmatiske løsninger når avgjørelsen er blitt advokatmat. Fører anken fram blir serien mest sannsynlig annullert, og Ringerike snytes for et opprykk.

Da vil man på mange måter stå på stedet hvil, men rundt seg vil forbundet ha misfornøyde parter på alle kanter: På den ene siden vil man ha klubber som er misfornøyde med opprykk, nedrykk eller falske forhåpninger, mens man på den andre siden vil ha en interesseorganisasjon som ikke har fått gehør for sitt nøye gjennomarbeidede forslag til kompromiss.

Skaden har allerede skjedd for Narvik hockey. Forhåpninger som viste seg å være falske, lager sår. Når man går fra å føle at man er på lag til å plutselig føle at man blir motarbeidet av sitt eget forbund, kan det uten tvil gjøre noe med den fremtidige dialogen. Fører anken fram er det grunn til å tro at heller ikke Ringerike, som rykker ned, vil føle at prosessen har vært rettferdig for deres del.

Men Narvik hockey har altså ikke annet valg enn å anke. Avgjørelsen som kom som et sjokk på alle i Hockey-Norge er urettferdig, og rammer Narvik hockey unødvendig hardt. Det hele kunne vært unngått, om man hadde fulgt forslaget til kompromiss som både administrasjonen i hockeyforbundet og majoriteten av klubbene stilte seg bak. Etter alle solemerker er det en løsning som de fleste hadde kunnet svelge, om så med en liten bismak av skuffelse.

Slik saken står nå, kan den komme til å koste forbundet mer enn litt skuffelse. Avgjørelsen som nå er tatt – og anket inn – kan vise seg å være bli starten på samarbeidsvansker og ufred i hockeymiljøet i lang tid framover.