Senterpartiet gjorde et fantastisk valg i Nord-Norge. 1/5-del av velgerne bidro til at partiet vant mandater i alle tre fylker. Nå håper vi valgvinnerne fra nord bidrar til at deres partileder og Finansminister våkner opp og forhindrer en gryende konkursbølge i nord.

Helt siden krigsutbruddet i Ukraina har vi forsøkt å få Senterpartiet til å innfri sitt valgløfte om at dieselprisene skal holdes på et akseptabelt nivå. Dagens rekordhøye priser er i ferd med å ta knekken på transportbedrifter og maskinentreprenører som baserer hele sin næringsvirksomhet på motoriserte kjøretøy som bruker diesel.

Etter Senterpartiets valgseier har dieselprisene steget med nær 50 prosent. Det betyr at de som brøyter veiene, gjør vedlikehold, gjør tomter byggeklare, graver grøfter og annet anleggsarbeid har fått hele sin bedriftsøkonomi ødelagt.

Når kommuner, fylker og stat ikke er villig til å kompensere for rekordhøy prisvekst på alle innsatsfaktorer innebærer det at mange av bedriftene taper penger på å levere tjenester til offentlig sektor.

Vi krever ikke at noen skal bli rik på å brøyte nordnorske vinterveier, men vi forventer at ingen skal tape penger å bygge og vedlikeholde offentlig infrastruktur.

Det er nemlig slik i anleggsbransjen at det ofte er slik at korte kontrakter ikke har indeksregulering, og for brøytekontrakter er det som underentreprenør kun indeksregulering en gang i året.

Entreprenørene kan heller ikke motsette seg å utføre jobben på grunn av den såkalte «hoppeplikten» i kontrakter, som gjør at de vil bli erstatningsansvarlig hvis de ikke gjør jobben som er avtalt.

Prisgaloppen er utløst av krigen i Ukraina. Fire måneder senere må vi dessverre konstatere at Senterpartiet og Regjeringen ikke har kommet med ett eneste tiltak for å dempe krisen vi står i. Landets transport- og anleggsbransje taper penger hver dag, men Finansministeren har glemt absolutt alt han sa før valget.

Vi håper på en snarlig krisepakke etter krigsutbruddet. Det kom ikke. Vi håpet at også vi etter det gode landbruksoppgjøret skulle få kompensert prisveksten når revidert nasjonalbudsjett ble behandlet. Ingenting skjedde – ikke annet enn at SV fikk Regjeringen med på å kutte i veibevilgningene.

Nå er siste mulighet statsbudsjettet. Vi håper alle senterparti-ledere i Nord-Norge minner Trygve Slagsvold Vedum på hvor alvorlig situasjonen er for småbedrifter i alle landets lokalsamfunn i Norge som han er så glad i.

Vedum reiste Norge rundt for å drikke kaffe med det norske folk i 2021. Han er fortsatt velkommen til å drikke kaffe i hele Nord-Norge. Norske maskinentreprenører – de som bygger landet – har ikke gitt opp håper om at Regjeringen vil levere resultater når statsbudsjettet legges fram.

Om det ikke kommer i form av reduserte drivstoff-priser må det minimum være en kompensasjonsordning for de galopperende prisene på alle innsatsfaktorer.