Kaoset må ryddes opp i

Hvem forsnakket seg? Fylkesrådene i samtale med politikerne fra Narvik, eller Narvik Senterparti i intervju med Fremover?