Vik ble valgt inn som åttende mann på Høyres liste til bystyret, og han har plass i komité for omsorg, oppvekst og kultur.

Nå har han søkt om å få slippe å møte perioden. Nytt bystyre velges 9. september 2019.

Arbeid

I søknaden til kommunen begrunner ønsket om fritak med vesentlige endringer i arbeidssituasjonen, og at dette er noe som ikke lar seg forene med de politiske vervene som han innehar.

Vik har vært en markant næringslivsleder i mange år, og er i dag blant annet styreleder i Tian Eiendom AS – og i over 20 andre større og mindre selskaper. Han har også plass i en håndfull andre styrer.

Avventende

I tillegg er han daglig leder for kW invest AS og er innehaver av enkeltmannsforetaket Karl Aksel Vik konsulat. Alt dette ifølge nettstedet proff.no.

Vik velger å vente med å kommentere overfor Fremover hvorfor han søker fritak.