Styremedlem i Kaunis Iron, Per Erik Lindvall, kan fornøyd konstatere at flere viktige avtaler for det nystartede gruveselskapet i Pajala har kommet på plass i løpet av kort tid.

Den 16. mars signerte selskapet en avtale med det svenske Trafikverket om hvilke tiltak som må gjørs på veien mellom foredlingsverket i Kaunisvaara og omlastingsstasjonen til jernbane i Pitkäjärvi ved Svappavaara.

Fornøyd

Noen dager senere ble avtalene om å lease og bygge på 30 lastebiler som skal kjøre den 16 mil lange strekningen med jernmalmskonsentrat signert.

Tirsdag kunne så den foreløpig siste avtalen kunngjøres.

Gällivare Industriservice har fått oppdaget med å drifte foredlingsanlegget i Kaunisvaara. Det er her råmalmen blir knust og jernmalmskonsentratet blir skilt ut.

Per Erik Lindvall er svært fornøyd med at ting nå faller på plass slik man hadde forutsatt.

Les også:

 

100 sjåfører

Eller egentlig nesten slik som forutsatt. Kaunis Iron blir nemlig en vesentlig større arbeidsgiver enn først planlagt.

Nå etablerer man et eget selskap som skal håndtere lastebiltransportene mellom foredlingsverket og togene som skal kjøre jernmalmskonsentratet til Narvik og utskipningshavna her.

Det er snakk om å ansette mer en 100 sjåfører som skal kjøre de rundt 30 lastebilekvipasjene i skytteltrafikk døgnet rundt, syv dager i uken.

I utgangspunktet hadde Kaunis Iron sett for seg bare å ha noen titalls egne ansatte. Resten skulle være ansatt hos underleverandører.

– Ja, det var sånn det var tenkt, men så fikk vi en så bra leasingavtale med Volvo-leverandører at vi valgte å anskaffe disse kjøretøyene selv og bemanne opp staben for disse, sier Lindvall.

Les også:

 

90 tonn

Nå skal lastebilene bygges om slik at de kan frakte mest mulig malm.

Ifølge den avtalen som er gjort med det svenske Trafikverket får Kaunis Iron lov til å kjøre de 25 meter lange lastebilene med henger, med en totalvekt på ikke mindre enn 90 tonn.

En slik dispensasjon hadde også Northland Resources. I den daværende avtalen mellom Northland og Trafikverket lå det at Northland skulle bruke 116 millioner kroner av egne penger for å oppgradere veiene.

I avtalen mellom Kaunis Iron og Trafikverket ligger det også at dette selskapet skal bidra til finansieringen. Noe beløp er ennå ikke avtalt.

Northland og Trafikverket så også i 2014 på muligheten for å korte ned avstanden mellom Kaunisvaara og Svappavaara med tre mil.

– Vi er kjent med den muligheten, og håper at det på et tidspunkt skal være mulig å realisere. Tre mil kortere å kjøre vil bety mye for lønnsomheten i prosjektet, sier Per Erik Lindvall.

Les også:

 

Én avtale til

Av de større avtalene som Kaunis Iron trenger, gjenstår i da en.

– Vi jobber nå med å få på plass en avtale med en leverandør om boring og sprenging i gruva. Jeg håper at det ikke tar for lang tid før også den er på plass, sier Per Erik Lindvall.

Etter planen skal produksjonen i Pajala komme i gang i løpet av august måned, og første skipning fra Narvik er forventet å skje i månedsskiftet september/oktober.

I Narvik er det forventet at driften av malmhavna vil gi 15 arbeidsplasser.