I sommer skal det nystartede gruveselskapet Kaunis Iron gjenoppta gruvedriften i Pajala etter tidligere Northland Resources. Den store utfordringen nå er å skaffe arbeidskraft.

Sist uke ble det holdt «åpent hus» og presenterte de ulike jobbmulighetene som har åpnet seg. Man er nemlig nødt til å få folk til å flytte eller pendle til Pajala, for i den lille kommunen alene er det ikke nok folk å hente til de 300 jobbene som skal besettes.

Gruvesjef i Kaunis Iron, Åsa Allan, er optimist i forhold til å få tak i nok folk. Til SVT Norrbotten forteller hun at det i lang tid nå har vært stor interesse for å sjekke ut hvilke jobber Kaunis Iron kan tilby.

 

Utover folk til å jobbe i selve gruven blir det nå også behov for flere ansatte innen flere næringer og offentlig virksomhet i Pajala. Når gruvedriften kommer i gang skal jernmalmen som utvinnes fraktes med tog til Narvik for utskipning.

Her er det Narvik havn som skal håndtere lossing av togene og lasting av malmskipene. I Narvik er det anslått at dette vil gi rundt 15 arbeidsplasser. Første skipning er ventet å skje i månedsskiftet september/oktober.