Henlegger saken mot Forsvaret etter Kebnekaise-ulykken

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Statsadvokaten har besluttet å henlegge saken der politiet har etterforsket om det har vært grunnlag for å anvende foretaksstraff mot Forsvaret etter flyulykken i Kebnekaise i mars 2012, skriver politiet i Salten i en pressemelding.

Sommeren 2014 besluttet politiet å iverksette etterforskning for å undersøke om Forsvaret ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll og andre tiltak kunne ha forebygget ulykken, jf straffeloven § 48b, bokstav c.

Etterforskingen har ikke vært rettet mot å avklare årsaken til ulykken eller mot enkeltpersoner.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for at etterforskning ble satt i verk var at Svensk Havarikommisjon i sin rapport om årsaken til ulykken, konkluderte med at det var flere sammenfallende hendelser som ledet til at ulykken kunne skje – og at noen av disse hendelsene var knyttet til Forsvaret.

Det har for det første særlig vært et spørsmål om Forsvaret har hatt tilstrekkelig gode regler og rutiner knyttet til planlegging av flygninger.

For det annet har det vært reist spørsmål om Forsvaret har hatt god nok opplæring i og rutiner for bruk av terrengvarslingssystemet som flyet var utstyrt med.

Politiet har i etterforskingen hatt bistand fra Militærpolitiet til å innhente dokumentasjon og foreta avhør av vitner.

Konklusjon

Etterforskingen har vist at Forsvaret både i sitt formelle regelverk og i rutiner utviklet i tråd med regelverket, har tydelige krav til hvordan en flygning skal planlegges og gjennomføres.

Det er en svakhet at det for den aktuelle flygningen mangler dokumentasjon av hvordan flygningen ble planlagt. Imidlertid har vitneavhør klarlagt hvordan flygningen ble planlagt, herunder at det skal ha skjedd slik regelverket gir føringer på.

Med hensyn til terrengvarslingssystemet i flyet, synes kravene til bruk av systemet å være tilstrekkelig behandlet i regelverket og rutiner.

Selv om det er påvist mangler og forbedringspunkter knyttet til flysikkerheten i Forsvaret, er det usikkert hvilken rolle disse omstendighetene har hatt i årsakskjeden som ledet frem til ulykken.

Verken den Svenske havarikommisjonens utredning eller politietterforskningen som er gjennomført, har avdekket forsømmelser eller system/rutinemangler hos Forsvaret som taler for bruk av foretaksstraff.

Statsadvokatens beslutning er i tråd med politiets innstilling.

Artikkeltags