Lena Caroline Stordalen begynte i stillingen i begynnelsen av september.

Hun blir innsatt i tjenesten ved en kveldsgudstjeneste i Narvik kirke onsdag 13. september. Det er prost Marta Botne som foretar innsettelsen.

Studentprest Tor Stranda fra Studentpresttjenesten i Tromsø og sykehusdiakon Line Bakke fra UNN, Harstad, vil også delta i gudstjenesten. Også Mark Drogseth som tidligere har hatt stillingen som institusjonsprest vil delta.

Lena Caroline Stordalen er 32 år. Hun har arbeidet som menighetsprest i 5 år. Lena har også en pastoral- klinisk spesialkompetanse både fra USA og fra Norge.

Det siste året har hun vært i en utdanningsstilling ved Modum Bad.

Både ved sykehuset og ved universitetet vil Lena være tilgjengelig for samtaler. Hun er også tilgjengelig for de ansatte ved disse institusjonene.

– I lang tid har det vært et savn ved Narvik sykehus at man ikke har hatt sykehusprest. Både blant pasienter, pårørende og ikke minst blant de ansatte ved sykehuset har sykehuspresten en viktig rolle som samtalepartner i eksistensielle og åndelige spørsmål, sier prost Marta Botne.