Det er 100 år siden kirken ble vigslet og 2. pinsedag blir jubileet markert med jubileumsgudstjeneste.

Før Ballangen fikk sin egen kirke var nærmeste kirke på Evenes. Å komme til Evenes kirke var ofte problematisk, særlig på vinteren. Arbeidet med å få egen kirke i Ballangen startet i 1904 da det ble stiftet en egen kirkeforening som skulle arbeide med saken.

Senere ble det valgt en egen kirkekomité som skulle være en plan og byggekomité. Kirkekomiteen og kirkeforeninga og en rekke privatpersoner gjorde et stort arbeid for å få en kirke. I denne tiden var Bjørkåsen gruber startet opp, så Ballangen var i kraftig vekst. Første tomtealternativ var nede ved vegen hvor Folkets hus ble bygd. Etter hvert kom det forslag på annen tomt; kirken måtte bygges slik at den ble mer synlig. Ny tomt ble derfor valgt oppe på haugen hvor kirken står i dag.

Den første tomta ble solgt til Folkets hus for 2.000 kroner, og disse pengene gikk til bygging av kirken. Etter flere forslag og debatt ble kirken tegnet av entreprenørfirmaet Høyer-Ellefsen. Kostnaden var beregnet til 40.000 kroner. I tillegg kom grunnmuren på 5.000 kroner. Byggmester Thorstensen fikk anbudet med å bygge kirken, og materialene ble levert av Spillums dampsag og høvleri.

l tillegg til innsamlede midler ble det søkt om lån i Evenes sparebank på 15.000 kroner. Dette ble innvilget mot kommunegaranti. Kirken ble bygd i 1922. Til julen i 1922 var man kommet så langt at en kunne ha gudstjeneste i den halvferdige kirken. Men arbeidene fortsatte, og 6. juni 1923 ble den vigslet

l en kirke er det også mye utstyr. Altertavlen er et glassmaleri av Emanuel Vigeland utført av glassmester Per Vigeland. Motivet er «Synderinnen i fariseeren Simons hus, Lukas 7,36.». Kirken har i dag to kirkeklokker. Den første og store klokken ble montert til vigslingen. Denne var en gave fra en privatperson og Pikeforeningen. Sistnevnte var en forening med jenter som arbeidet for kirkeklokker. Den andre kirkeklokken, mindre enn den første, var på plass fem år etter vigslingen og var en gave fra Pikeforeningen.

Det første orgelet i kirken var et harmonium laget av Ole Larsen i Bogen og kostet 2.000 kroner. I 1935 fikk kirken pipeorgel. Det var et orgel fra 1912 som hadde stått i Meldal kirke, som var restaurert og ble montert. Dette orgelet er fortsatt i kirken.

Døpefonten er av marmor fra Hekkelstrand, og er laget av Helge Heimstad fra Ballangen. Lysekronene og lysholderne ble tegnet av Emanuel Vigeland og laget av treskjærer Sverre Bjerke fra Strandebarm. l og med at Bjørkåsen Kraftstasjon ble bygget i 1918, fikk kirken elektrisk oppvarming. Det var uvanlig på denne tiden. Kirken ble vigslet 6. juni 1923 av biskop Johan Støren.

At det var kommet et tykt snølag om natten, la ikke demper på vigslingen. For uten biskopen var det seks prester fra nabosoknene. Kirken var selvsagt fullsatt.