Kirkevergen har fått ny jobb – men har ikke sagt opp i Narvik

Leder for Narvik felleskirkelig råd, Edvard Olav Stenbakk, må leve i usikkerhet om når stillingen som kirkeverge kan lyses ut. Han mangler nemlig Øysten Paulsens oppsigelse.