Kirkevergens budsjett fikk ingen velsignelse

Et enstemmig kirkelig fellesråd fant ikke å kunne strø sand på driftsbudsjettet. I et på overflaten udramatisk møte i Narvik kirkelige fellesråd tirsdag, ble kirkeverge Øysten Paulsens budsjettforslag for 2020 sendt tilbake igjen – til bearbeiding.