Nå skal disse bygningene flyttes i Kiruna

31 kulturbygninger skal flyttes til nye Kiruna og til Lokstallarna.