Vi er 17 stortingsrepresentanter fra Høyre som har samlet oss i et nettverk på Løvebakken fordi vi har et bankende hjerte for landbruket. Vi har de siste årene besøkt mange gårdsbruk og har ukentlige møter med bønder og næringsmiddelaktører. Vi har gang etter gang latt oss imponere av bondens standhaftighet, oppfinnsomhet og nytenkning. Corona-krisen er intet unntak; dere står nå på dag og natt for å skaffe mat til det norske folk.

Vi får tilbakemeldinger om økt produksjon; kjøttskjæremaskinene går som aldri før, melk og melkeprodukter fylles opp i butikkhyllene, produksjonen av mel er doblet og leveransen av egg har nådd nye høyder. Bak dette står den norske bonden som vi fortsetter å sette vår lit til.

Våronna er rett rundt hjørnet og forberedelser til såing og planting er flere steder i gang. Noen har vært usikre på hva de skal gjøre, men vi har tiltro til at den norske bonden gjør som planlagt. For å kunne opprettholde matforsyning i krisetider må alle deler av matkjeden fungere. Vi er avhengig av handel med råvarer og innsatsfaktorer, transport og logistikk samt produksjon og foredling for å kunne forsyne befolkningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring.

Arbeidskraftsituasjonen i den arbeidsintensive delen av landbruket er i ferd med å løses. Det har krevd og krever litt ekstra innsats fra både bonden, myndighetene og landbruksorganisasjonene.

Regjeringen har nå lagt til rette for at utenlandsk arbeidskraft som er i landet kan få forlenget arbeidstillatelse samt at EØS borgere som kan dokumentere at de skal jobbe i landbruket får innreisetillatelse.

Vi ser det kan være utfordrende å ta inn arbeidskraft som nå blir ledig på grunn av permitteringer, men vi tillater oss å be om at disse arbeidstakerne får en sjanse. NAV har nå over 300 000 arbeidsledige i sin portefølje. I tillegg er det flere som går på andre ytelser hos NAV som både kan og vil jobbe. Dette vil kunne bli lojal, god og arbeidsom arbeidskraft i landbruket dersom de får en mulighet. Vi har fått tilbakemeldinger fra bønder som sier at de for første gang på 20 år har fått jobbsøknader fra nordmenn. Regjeringen jobber nå med insentiver for permitterte nordmenn til å melde seg for å gjøre en jobb i landbruket.

Vi vet at det må opplæring til for å sette arbeidskraften i drift. Vi håper på en opplæringsdugnad hvor myndigheter, Norsk landbruksrådgivning og landbruksorganisasjonene bidrar. Fylkeskommunene har som en del av corona-krisepakken blitt styrket med penger til bedriftsintern opplæring, og står klare for bidra inn i landbruket.

Situasjonen vi er i vil kreve mer av oss alle. I likhet med helsearbeiderne er samfunnet avhengig av at bonden og hele matkjeden fungerer i krisetider. Mange opplever at dette er vanskelig, men vår oppfordring er at dere fortsatt tar vare på hverandre, bruker tilgjengelig rådgivning, snakker med fagorganisasjonene og fortsetter å komme med innspill til oss folkevalgte.

Tusen takk for at du står på. Vi heier på deg og det norske landbruket.