Er du sikker på at dere tilbyr innbyggerne i Narvik en trygg og verdig eldreomsorg? Jeg har nettopp tilbrakt flere dager i kommunen, og jeg er nemlig litt usikker på akkurat det.

Som du vet, har vi i Norge en egen verdighetsgaranti. Den skal sikre at kommunene legger til rette for en eldreomsorg som gir alle eldre et verdig og meningsfylt liv, i samsvar med deres individuelle behov. Føringene er tydelige. Et tjenestetilbud som ikke oppfyller grunnleggende verdighetskrav, bør heller ikke oppfattes som et forsvarlig tjenestetilbud. Og et forsvarlig tjenestetilbud er helt nødvendig for god pasientsikkerhet - og en trygg og verdig eldreomsorg.

Sist uke fikk vi i Livsglede for Eldre muligheten til å besøke kommunen din, en kommune som ønsker å kjennetegnes av sine verdier som stolt, nytenkende og raus. Vi var der for å re-sertifisere tre av kommunens institusjoner som livsgledehjem. Et Livsgledehjem er en institusjon som systematisk sikrer at alle beboerne får dekket sine psykososiale behov og at omsorgen er personsentrert, og hvor både brukermedvirkning og pasientsikkerhet er i fokus. Kommunestyret i Narvik har vedtatt at alle deres institusjoner og heldøgns bofelleskap skal være livsgledehjem.

I løpet av de tre dagene i Narvik møtte vi mange stolte ansatte og ledere. De var stolte over det harde arbeidet de har gjort for å bidra til at alle deres beboere kan kjenne på trygghet og verdighet. De var stolte når de fortalte om og viste bilder av hvordan de hadde lagt til rette for at beboerne deres kunne få meningsfulle aktiviteter, tilpasset deres individuelle behov. Fordi de eldre, de er like ulike som deg og meg.

Vi møtte en raushet fra de ansatte, en raushet som fikk oss til å føle oss velkomne. En raushet mot hverandre som kollegaer, og en raushet til beboerne, som de gang på gang evaluerer og oppdaterer aktiviteter og planer for, slik at de sikrer at aktivitetene faktisk gir den enkelte mening og trygghet i hverdagen. De var så rause og stolte at de spontant ringte krigsmuseet for å høre om vi kunne få en omvisning. De var så rause og stolte at flere av dem sendte oss melding etter arbeidstid om at vi måtte gå ut og få med oss det fantastiske nordlyset. Og det fikk vi!

Vi oppfattet dem også som nytenkende. Ansatte, ledelsen, næringslivet og frivillige samarbeider om å se nye muligheter og finne nye måter å løse utfordringene på. De er nytenkende i hvordan de kontinuerlig jobber for å sikre at tjenestene er forsvarlige, og at de oppleves meningsfulle og verdige for de som bor der. Og det må vi ikke glemme. Dette er ikke bare sykehjemsplasser og tall i et budsjett; dette er hjemmet til flere av innbyggerne i Narvik kommune. De har flyttet dit for å leve resten av sitt liv der.

Når de tre dagene nesten var omme, satt vi med en opplevelse av at jo, i Narvik er man stolt, raus og nytenkende. Det som venter innbyggerne her, er en trygg og verdig alderdom!

Men i det vi skulle dra, gikk vi forbi en del eldre som satt rundt en bord på et av livsgledehjemmene. Hun ene damen så på meg og sa: - Jeg er så fortvilt. - Å, sa jeg. - Hvorfor det? - De har tenkt å kaste oss på gata! Tenk at jeg bli hjemløs i en alder av over 90 år! Jeg skjønte ingen ting, før jeg så ned på bordet og overskriftene fra Fremover lyste imot meg: Kutt i eldreomsorgen i Narvik. Skal legge ned sykehjemsplasser. De eldre har ikke noe sted å gjøre av seg.

Det er på bakgrunn av denne opplevelsen at jeg setter spørsmålstegn ved om eldreomsorgen i Narvik er trygg og verdig. Jeg ønsker derfor å spørre deg som ordfører om et par ting:

Tror du den eldre damen jeg møtte føler at hun har en trygg og verdig alderdom når hun nå står i fare for å miste hjemmet sitt? Tror du hun opplever at hun bor i en kommune som er raus, stolt og nytenkende?

Er du, som meg, bekymret for at vi ved å legge ned sykehjemsplasser og utsetter fornyelse av sykehjem og omsorgsboliger, skaper en alvorlig situasjon for både dagen og morgendagens eldreomsorg i kommunen?

Vi i Livsglede for Eldre vil takke for oss for denne gang, og vi håper vi får muligheten til å komme tilbake til neste år. Tror du at vi da bli møtt av nordlyset som danser over et raust, stolt og nytenkende Narvik? Det er det nok bare du, Rune Edvardsen, som kan svare på!