Kjenner du igjen disse?

Av

12 elever fra forskjellige linjer ved det som den gang var selvstendige videregående skoler, men som fra og med skoleåret 2008-09 ble slått sammen til Narvik videregående skole - med forskjellige avdelinger.