Kjøperen har planen klar: – Dette blir et helt nytt tilbud i Narvik

Kjøperen betalte 12 millioner kroner for Snorres gate 79.