Sametinget er på krigsstien

UBEGRIPELIG: Det er ubegripelig at Sametinget er gitt en slik maktposisjon ved opprettelsen av «konsultasjonsretten». Hvor forhandlingene føres bak lukkede dører, skriver Sverre Skjellnes.

UBEGRIPELIG: Det er ubegripelig at Sametinget er gitt en slik maktposisjon ved opprettelsen av «konsultasjonsretten». Hvor forhandlingene føres bak lukkede dører, skriver Sverre Skjellnes.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Nå gjelder det eiendomsretten til 40 prosent av Norges landområde, fra Hedmark til russegrensen.

Sametinget har veldig hastverk med å få dette til. De mener seg berettiget til dette landområdet i kraft av sin posisjon som enerådende urfolk, med rett til land og vann.

Denne retten har kongeriket Norge gitt sametinget ved en feiltolkning av ILO-konvensjon 169 hvor «indigenous peoples and tribal peoples» (innfødte stammefolk/som bor i stammesamfunn) er oversatt til urfolk. (Ur /de første). I de 22 land som har ratifisert konvensjonen, betyr ordet indigenous innfødt. Det finnes ingen forskning som beviser at samene var først i landsdelen. I Norge har vi ikke innfødte stammefolk, men en godt integrert samisk folkegruppe hvor de fleste bor i byene.

Det er ubegripelig at Sametinget er gitt en slik maktposisjon ved opprettelsen av «konsultasjonsretten». Hvor forhandlingene føres bak lukkede dører uten innsyn fra andre berørte parter, hvor resultatet blir presentert som ferdige løsninger for fylkeskommuner og kommuner.

Demokratiet som vi er så stolte av her i landet settes helt til side, og vi styres av «et arvelig etnokrati». En ny «adel» har oppstått i Kongeriket Norge, med arvelige særrettigheter.

Er det slik vi vil ha det i Kongeriket? Kjære Fylkesmenn er det ikke på tide å ta en tenkepause, før vi innfører et byråkrati uten sidestykke i historien?

Evaluer virkningen av opprettelsen av Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen, som stedvis har ført til nærmest full stopp i nærings utvikling. Noe som finnmarkingene er sterkt imot. Før det overhodet reises spørsmål om å innføre samepolitiske ordninger i Troms, Nordland og senere i Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Er det ikke på tide å spørre for hvem slike ordninger skal gjelde og hvorfor?

Antall stemmeberettigede ved sametingsvalg i forhold til manntallsførte personer er 14 prosent i Finnmark (cirka seks prosent i kystkommunene i fylket) gradvis fallende til godt under 0,76 prosent i Nordland. På landsbasis cirka 0,4 prosent (Tall fra sametingsvalget /stortingsvalget 2013).

Er det ikke på tide å evaluere konsultasjonsordningen? Konsultasjonsordningen dreier seg om noe langt mere en samisk språk, kultur og identitet. Sametinget er blitt en svært aggressiv maktorganisasjon med store territorielle krav, men med en minkene oppslutning blant samene, og enda mindre blant den øvrige befolkningen.

Er det grunnen til dette hastverket med å få innført «Finnmarksloven i Troms og Nordland? Kjære Fylkesmenn sett ned foten før det er for sent!

Statsskog har vært en klok og rettferdig eier av Hålogalands allmenningene i lang tid, og det vil de sikkert også være i fremtiden.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken