Kjøpte hus for 13 millioner kroner – for at det skal stå tomt

Bane Nor ble nylig eiere av en eiendom og et hus til 13 millioner. Og der skal det bare stå, helt i fred.