– Når fylkesrådet spør: «Hvordan møte arbeidslivets etterspørsel av kompetanse samtidig som man står overfor strammere økonomiske rammer og færre elever?», svarer vi slik: Gi denne saken bedre tid. Da kommer vi kanskje ut med et bedre tilpasset videregående skoletilbud til det beste for våre elever og de som trenger deres kompetanse i framtida.

Det lyder den klare beskjeden fra gruppeleder i Narvik Senterparti, Ann Chatrin Braseth, i ei pressemelding etter partiets høstkonferanse i Bodø i helga.

– Det eneste riktige

– Vi mener det eneste riktige i denne situasjonen er å utsette behandlingen av denne saken, slik at fylkespolitikerne får tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i konsekvensene av de forslagene som ligger på bordet, sier Braseth ifølge ei pressemeldinga.

Det skjer etter at fylkesrådet vendte tommelen ned for ønskene som kom fra Narvik om å bevare linjene medier og kommunikasjon og service og samferdsel ved Narvik videregående skole.

Les også:

– Preget av hastverk

Videre mener Braseth at prosessen rundt skolestrukturendringen har vært preget av hastverk fra fylkeskommunens side.

– Hensynet til elevene og de vurderingene de ulike videregående skolene har gjort, samt næringslivets innspill må ses i en bredere sammenheng og med et annet fremtidsperspektiv, skriver hun i pressemeldingen, og følger opp:

– Det er blant annet investert flere hundre millioner i Narvik-regionen de siste årene, og man posisjonerer seg for en økning innen reiseliv/turisme og med tanke på et VM i alpint i nær framtid.

Les også:

– Ikke ublue krav

Gruppelederen mener det blir helt feil å ta bort medier og kommunikasjon og service og samferdsel, sett i et slikt perspektiv, og omtaler tilbudsstrukturen for videregående opplæring som et av de beste redskapene fylket har for å sikre framtidige kompetansebehov.

– Ut fra resultatet i fylkesrådet mener jeg ikke at Narvik har blitt hørt i sin argumentasjon. Ledelsen ved Narvik videregående skole har, gjennom mange år, hatt en tett dialog og et godt samarbeid med næringslivet og opplæringskontorene, sier Braseth ifølge pressemeldingen, og legger til:

– Det er ikke ublue krav som har kommet. Både skoleledelsen, næringslivet og politikerne har uttrykt forståelse for at nedgangen vi ser i elevtallet vil få konsekvenser for tilbudet som gis ved den enkelte skole.

Les også:

– For mye uavklart

Videre står det i pressemeldinga at Braseths partikolleger, Anne Berit Søfteland, Eliot Hansen og Per Kristian Arntzen stiller seg bak hennes budskap.

– Det er for mye som er uavklart, og vi må være ansvarlige, sier Søfteland ifølge pressemeldinga.