Klart for anleggsstart: – Vi må ta det steg for steg, i etapper

At dugnadsånden fortsatt lever er bruprosjektet i Skamdalen et bevis på. Mange timer er allerede lagt ned for å få nybrua på plass. Den skal erstatte den gamle, falleferdige svillebrua som ble bygget tidlig på sekstitallet.