Knusende rapport om tungtrafikk: Ulykke i Bjerkvik undersøkt av Havarikommisjonen

Ulykker i Balsfjord og Bjerkvik undersøkt av havarikommisjonen.